Lakas Ng Himig Suitcase 101

    No More Tears, No More Fears Abdel Aziz Masjiril

    Nasa Sa Atin Jay Team

    Isa Sun Daze

    Change OffLimits

    Hakbang Ng Pagbabago OffLimits featuring Donnabelle

    Free To Be Free Shimeiriah Inventor Meets the Town Folks

    Tayo Ay Malaya Shimeiriah Inventor Meets the Town Folks

    Delubyo Cielo

    Musika Ng Pulo Norte De Famiglia

    Malaya Aurora

    Kalayaan SaMusika

    Malayang Kinabukasan Rusty Days

    Freedom Don’t Surrender Andy Calope

    Huwaran Erold Tolentino
Bonus Tracks:

    Ako'y Malaya Noel Cabangon

    Panahon Mistrix Band (Rendition by Cielo)

    Never Gonna Stop Lyzek Castillo

    Free Riro Creer